وبلاگ دفتر اسناد رسمی 4 سبزوار - آموزش تکمیل و ارسال خلاصه معامله الکترونیک
.به وبلاگ دفتر اسناد رسمی 4 سبزوار خوش آمدید - سال ملت و دولت ؛ همدلی و همزبانی گرامی باد

آموزش تکمیل و ارسال خلاصه معامله الکترونیک

در ابتدا پس از ورود به سامانه ،‌در سمت راست روی گزینه نقل و انتقلات کلیک نموده و سپس روی گزینه خلاصه معامله کلیک نمایید تا کادر مربوطه باز شود.

پس از مشاهده کادر بالا در قسمت شماره خلاصه معامله: شماره سندی که ثبت نموده اید و روی اوراق شما شماره خورده چه برای اسناد قطعی غیرمنقول ، چه رهنی و غیره  و در قسمت تاریخ انجام معامله نیز تاریخ ثبت سند را قید می نمایید.سپس در قسمت نوع انتقال: عنوان سند خود را انتخاب می نمایید اگر سند قطعی غیرمنقول تنظیم نموده اید عنوان انتقال قطعی و اگر سایر موارد مانند رهنی و غیره بود گزینه مورد نظر را انتخاب نمایید

نکته 1: اگر سند قطعی غیرمنقول تنظیم نموده و سپس سند مورد نظر در رهن قرارگرفته برای سند قطعی ، عنوان انتقال قطعی را انتخاب نموده و آنرا تکمیل می نماییم و در مرحله بعد سند رهنی را تکمیل می نماییم

نکته 2: اگر در نوع انتقال عنوانی که انتخاب می نمایید در قسمت وضعیت کادر آن از نوع  مالکیت باشد بایستی برای سند مورد نظر هم معامل و هم متعامل تعریف شوند و اگر در قسمت وضعیت کادر مربوطه از نوع محدودیت باشد تنها بایستی ذینفع(متعامل) افزوده شود

در قسمت مورد انتقال نیز با توجه به مشخصات سند گزینه مربوطه را انتخاب و تکمیل می نماییم

سپس در قسمت شماره استعلام : شماره استعلامی که قبلاً برای ملک مورد نظر اخذ شده را انتخاب نموده تا کادر های مشخصات ملک و مشخصات سند به طور اتوماتیک پر شود

نکته : بعد از انتخاب شماره استعلام برای اسناد دارای وضعیت مالکیت مانند اسناد قطعی غیرمنقول معامل به طور اتوماتیک از روی استعلام به کادر مربوطه افزوده می شود

نکته: اگر عنوان نوع انتقا ل از نوع اسناد دارای محدودیت باشد مانند اسناد رهنی کادری با عنوان محدودیت به کادر اصلی افزوده می شود که بایستی مثلا برای اسناد رهنی مبلغ وام و مدت آن در کادرهای مبلغ و مدت مشخص گردد و واحد آن نیز تعیین شود که برای مبلغ واحد ریال و مدت ماه یا سال انتخاب گردد

در قسمت معامل/متعامل : روی کادر مربوطه راست کلیک نموده و گزینه افزودن را انتخاب می نماییم. که همانطور که قبلا اشاره شد برای اسناد دارای محدودیت ماننداسناد رهنی فقط  ذینفع (متعامل ) را تکمیل می نمایید و برای اسناد مالکیت نیز فقط مشخصات متعامل تکمیل شود. که در این قسمت اگر متعامل فرد حقیقی است گزینه حقیقی را انتخاب و تکمیل نمایید و اگر فرد حقوقی است مثلا برای اسناد رهنی مانند بانک مشخصات آنرا تکمیل و ثبت نمایید

نکته : اگر هریک از معامل و متعامل دارای وکیل ، وصی و ... باشند برای تکمیل این موارد بایستی بعد از تکمیل مشخصات معامل و متعامل ،‌مشخصات فرد سوم نیز افزوده شود و در قسمت نوع ارتباط : گزینه مربوطه را انتخاب نمایید. مثلا اگر برای اسناد قطعی غیرمنقول خریدار دارای وکیل است بعد از تکمیل مشخصات معامل و متعامل ، مشخصات وکیل را تکمیل و در قسمت نوع ارتباط گزینه وکیل متعامل را انتخاب می نماییم.البته در کادر توضیحات می توانید این وضعیت و مواردی مانند ولایت را که در کادر موجود نیست توضیح دهید  و سپس گزینه ثبت و ارسال

نکته : در حال حاضر در کادر نوع ارتباط گزینه ای برای ولایت وجود ندارد که امیدوارم با تذکر داده شده به کادر افزوده شود

نکته: اگر برای یک استعلام قرار است که هم خلاصه معامله انتقال قطعی و هم رهنی ارسال شود بایستی ابتدا خلاصه معامله قطعی را ارسال نماییم ، اگر ابتدا رهنی را ارسال نمایید و سپس قطعی شماره استعلام از لیست خارج می شود و نمی توانید برای انتقال قطعی خلاصه ارسال نمایید

 نکته: برای ارسال خلاصه معامله الکترونیک فقط یک ماه( ۳۰ روز از تاریخ استعلام) فرصت دارید و بعد از یک ماه استعلام از لیست خارج می شود

نکته: برای متعاملین (شامل چند نفر) حتماْ بایستی سهم هریک را در قسمت جزء سهم و کل سهم مشخص نمایید مثلا اگر تعداد متعاملین دو نفر باشد و هریک مالک سه دانگ  در قسمت جزء سهم عدد ۳ و در قسمت کل سهم عدد ۶ را وارد نمایید. برای تعداد بالاتر نسبت به سهم هر فرد در قسمت جزء سهم عدد مورد نظر را وارد نمایید برای مواردی که سهم دارای اعشار است اگر سامانه در قسمت جزء سهم اعداد اعشاری را قبول نکرد بایستی در قسمت متن سهم به حروف سهم مربوطه بنویسید مثلا یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ

نکته: از تاریخ ۱۲/۶/۹۱ سامانه در قسمت جزء سهم اعداد اعشاری را قبول می کند

پس از دریافت جواب خلاصه معامله به قسمت پاسخ معامله در بالای کادر مراجعه نموده و اگر جواب خلاصه معامله مورد تایید می باشد را دریافت نمودیم. به معنای انست که خلاصه ما تایید شده و در قسمت پایین سمت چپ روی گزینه گزارش کلیک نموده و سپس روی گزینه پرینت و پرینت مربوطه را به همراه خلاصه دستی به اداره ارسال می نماییم

البته آموزش سازمان را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید

دانلود آموزش ثبت خلاصه معامله الکترونیک

نویسنده: مهدی لندرانی

+ نوشته شده توسط مهدي لندرانی در چهارشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۱ و ساعت 9:54 |